Velkommen til Khi-data.
KHI-DATA har siden 1981 tilbudt totalløsninger til skorstensfejermestre i Danmark. Sammen med SKORSTENSFEJERLAUGET
og de skorstensfejermestre, som har anvendt vort system, har vi været i konstant bevægelse for at gøre livet lettere, sjovere,
nemmere o.s.v. for skorstensfejermestre.

Pr. 1.7.2007 overgår IT-udviklingen til Skorstensfejerlauget.  Vi vil i samarbejde med lauget fungere som
Regnskabskontor for de skorstensfejermestre, som ønsker en effektiv debitorstyring.

Helene Østergaard.

Helene har været tilknyttet KHI-DATA siden 2008.
Har studeret på DTU og RUC - afbrød studierne
for at rejse til Bolivia, Holland, Filippinerne og
Irland - vendte hjem i 2007.